Lilypie Premature Baby tickers Daisypath Happy Birthday tickers
خاطرات زمینی فرشته های آسمانی

+ اشعار من

1-

زمستان زمستان                            برف و باران فراوان

آدم برفی می سازیم                       بچه ها شاد و خندان

نگاه بکن رو زمین                            ای کودک نازنین

مراقب خودت باش                           لیز نخوری ، آفرین

حالا بگو تند و زود                            ماههای این فصل چی بود

دی ، بهمن و اسفند                        هر چی بود همین بود


انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس