پروژه ایی سخت

این هفته درگیر آخرین پروژه اتصال سبا خانمی به دوران طفولیتش هستیم و قراره کم کم از این دوران جداش کنیم و اودمان و اودش را (به زبان سبا - خودمان و خودش ) راحت کنیم.

مولفیکس عزیز خداحافظ ...این دوسال و اندی خیلی بهت زحمت دادیم ...خیلی چیزها تحمل کردی و خم به ابرو نیاوردی ولی انصافاً یکبار هم ازت شکایت ندارم حتی زمانهایی که اوضاعمان ناجور بود.

بچه تر که بودی آهنگ تبلیغاتی پوشک مولفیکس را خیلی دوست داشتی و با شنیدن آهنگش خودت را به جلوی تلویزیون می رسوندی و حرکات موزون از خودت نشون میدادی و چقدر ما می خندیدم و لذت می بردیم

/ 1 نظر / 92 بازدید
آزاده و ساینا

تولدت مبارک سبا خانوم گل.....بوس واسه جفتتون...موفق باشید...