روز تولد تو

امروز که کلاس داشتم و طبق عادت همیشگیم با شروع کلاس ، خواستم تاریخ را بالای  صفحه سررسیدم یادداشت کنم که  تاریخ بیست و هفتم فروردین که همیشه در قلب و روحم حک  شده اول تو ذهنم مرور کردم و بعدش روی صفحه نوشتم .با اینکه یادم بود ولی از صبح تا آن موقع تو فکرش نبودم و همین باعث آن لبخند و شاید خنده تو چهره ام شد و وجودم لبریز از عشق تو شد .آرزو کردم کاش کنارت بودم و می بوسیدمت و بعدش به خودم خرده گرفتم که چرا صبح یادم نبود و نبوسیدمت و ایکاشهای دیگر که دیگر مجبور بودم تا ساعت 10 صبر کنم ...

ناخودآگاه  کنار تاریخ نوشتم سایناجون تولدت مبارک. دوستت دارمممممممممممممممممم.

امسال قراره تولد تو و سبا جون توی یک تاریخ مابین تولد خودتون برگزارش کنم امیدوارم که بتونم این کار را به انجام برسونم خیلی کارها هست که هنوز انجام ندادم و فقط  یکماه و یک روز دیگه تا تولد سبا مانده...

روز اول بهمن ماه 1390 تولد ادپرشیا را جشن می گیریم.

با این همه دیشب کیک باربی آماده کردم تا امشب واسه تو دختر کوچولویم یه جشن بگیرم و روز تولد واقعی را ثبت کنم . عکسها باشه واسه هفته آینده....

/ 1 نظر / 22 بازدید
مامان بهزادکوچولو

سایناجان تولدت مبارک تولد120سالگیت[ماچ][قلب]