این روزا

دو هفته اول فروردین که فقط به دید و بازدید و گشت اطراف شهرمون گذشت ...هفته سوم همراه هیراد کوچولو چند روزی به جزیره قشم رفتیم ، این دفعه خیلی خوب با مفاهیمی چون جزیزه ، اسکله ، غواصی و ... آشنا شدی . سبا کوچولو هم به تقلید از تو تمامی کلمه ها را میگه .هوا خوب بود حتی ظهر ها هم می شد خیلی راحت تو خیابون موند و خرید کرد البته از خرید بگم که تمام خریدهات را با کارت خودت می خریدی و حاضر نمی شدی کارتت را من به فروشنده بدم خوشبختانه پاساژها هم خلوت (خوش بحال ما و بدبحال آنها) هر جا هم که من می خواستم تخفیف بگیرم و کمی چونه بزنم می گفتی :مامان اگه پول نداری از کارت من خرید کن...

قربون دختر با محبت و دست و دلبازم...

پینوشت : این روزا سخت در حال روز شماری برای تولدت هستی ... هنوز کار خاصی نکردم ولی می خوام هفته آینده با حضور دوستات برات یه جشن بگیرم... خدا کنه بتونم تا اون روز خودم را آماده کنم.

/ 1 نظر / 35 بازدید