ماه تابان من

بر خودم می بالم که فرزندانی چون شما دارم.

خدایا شکرتقلب

قلبهمواره تنها آرزویم موفقیت و خوشبختی شما بوده و خواهد بودقلب

پینوشت 1: گاهی فکر می کردم کار و اشتغالم ممکنه خدشه ایی به پیشرفت بچه هایم وارد کند ولی الان می بینم که نه تنها اینگونه نشد بلکه مستقل تر شدند و بدون حضور من ، می توانند موفق عمل کنند.

پینوشت 2: آموزشگاه زبان کوشا سرچشمه - اتمام سطح  Lets Go - ورود به سطح Pocket

/ 0 نظر / 62 بازدید