اندر احوالات سبا خانمی

دیشب مرتب با ساینا به خاطر دست زدن به کارتهای تولدش با هم دعوا می کردین...آخرش عصبانی شدم و بهت گفتم نه دست نزن اینا مال ساینا هستند ناراحت شدی و به بابا پناه بردی و بابا هم حرف من را تایید کرد... بعد از چند لحظه بهت میگم مامان دوست داری میگی :نه... میگم بابا رو دوست داری؟ میگی : نه ... میگم کی را دوست داری؟ میگی آله باقی (خاله باقری - مربی مهد کودک)

قربونت برم دختر کوچولوی مامان

/ 3 نظر / 45 بازدید
مامان سایناوسینا

ماشالا به سبا خانم.ناراحت نباش سینای من از این بیشتر اذیت میکنه.چون فاصله شون کمه هر لحطه این دعواهارو داریم وشدیدتر که به کتک کاری میرسه